Pinf

Právne informácie

English
Vrátiť sa na www.pinf.sk

Kontakt

Pinf s.r.o.

Sobotište 393

906 05 Sobotište

Slovensko


E-mail: support@pinf.sk

Mobil: +421 34 228 99 51


IČO: 51007908

DIČ: 2120559243

IČ DPH: SK2120559243 (verify)

Spoločnosť Pinf s.r.o. je registrovaná podľa § 7a zákona o DPH.

Spoločnosť Pinf s.r.o. nie je platiteľom DPH.

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo 40392/T

Ochranná známka

"Pinf" je registrovaná ochranná známka Ondreja Vrábela. Spoločnosť Pinf s.r.o. má povolenie využívať túto ochrannú známku.