Pinf | Kodovanie

Kódovania webu

Moderný zápis

ISO_8859-2 <meta charset="iso-8859-2"> - Stránka o kódovaní
Windows-1250 <meta charset="windows-1250"> - Stránka o kódovaní"); ?>
UTF-8 (odporúčame, najpoužívanejšie)<meta charset="UTF-8"> - Stránka o kódovaní

Starý zápis

<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=windows-1250">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">

Chybné kódovanie:

Správne kódovanie: